Vaste activiteitenprogramma’s

This post is also available in: English (Engels)

Vaste activiteitenprogramma's

Op alle vestigingen van Small Society wordt gewerkt vanuit een activiteitenprogramma dat ervoor zorgt dat kinderen afwisselende en ontwikkelingsgerichte activiteiten krijgen aangeboden. Op de kinderdagverblijven van Small Society ie hiervoor een ontwikkelingsgericht activiteitenprogramma ontwikkeld. Op de buitenschoolse opvang locaties wordt gewerkt vanuit een gevarieerd programma waarbij kinderen zelf kunnen kiezen voor een activiteit.

Op alle vestigingen wordt dagelijks een gevarieerd aanbod aan activiteiten aangeboden.

De activiteitenprogramma’s richten zich op de verschillende leeftijdscategorieën en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. Het aanbod aan activiteiten richt zich op een evenwichtige ontwikkeling van jonge kinderen en het bewust stimuleren van de ontwikkelingsgebieden.

 

Dagelijks worden eenvoudig en korte tot meer uitgebreide activiteiten aangeboden. Deze activiteiten worden door de pedagogisch medewerksters voorbereid en uitgevoerd. De locatiemanager ondersteunt de pedagogische medewerkers en zorgt voor een evenwichtig aanbod. Om tot een evenwichtig en ontwikkelingsgericht aanbod te komen wordt op de kinderdagverblijven gewerkt met een activiteitenmatrix.

Binnen het activiteitenprogramma van Small Society wordt regelmatig aandacht gegeven aan het werken langs thema-activiteiten. Thema’s kunnen worden vastgesteld voor een hele vestiging en gedurende een bepaalde periode.

Bij het aanbieden van activiteiten wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van vaste externe partners die  hierop gespecialiseerde zijn (b.v. muziek, sport, natuureducatie, dans of kunst).

Indien u meer informatie wenst over het activiteitenaanbod op de vestigingen van Small Society dan kunt u hierover contact opnemen met uw locatiemanager.

Peuterspeelzalen VVE programma

Op de peuterspeelzaal locaties wordt gewerkt langs een specifiek activiteitenprogramma dat zich onder meer richt op een goede aansluiting op de basisschool (VVE: voor- en vroegschoolse educatie).