Activiteitenprogramma

This post is also available in: English (Engels)

Samen spelen, leren en ontdekken

Op alle vestigingen van Small Society wordt gewerkt vanuit een thema gericht activiteitenprogramma dat ervoor zorgt dat kinderen afwisselende activiteiten aangeboden krijgen aansluitend op hun ontwikkeling.

In de activiteitenprogramma’s, die we maken in Doenkids, gebruiken we de thema’s van Uk & Puk.

De Uk & Puk methode wordt ook wel VVE genoemd. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en lesjes leren. De pedagogisch medewerkers en Puk leren de babys, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Dit door actief bezig te zijn en spelend te leren!

Ook werken wij veel samen met externe partijen zoals:

  • Sportscholen
  • Muziek
  • Yoga
  • Dans
  • Natuur is een feest
  • Kunst
  • (sport)Verenigingen
  • Gemeenteactiviteiten
  • Ouderenzorg
  • Kinderboerderijen