Transparantie

This post is also available in: English (Engels)

Transparantie

Small Society is een open en transparante organisatie. Werkwijzen, procedure en beleid zijn vastgelegd en inzichtelijk voor ouders. De kwaliteit van de dienstverlening wordt regelmatig gecontroleerd en per vestiging vastgelegd in rapportages en verslagen. Verslagen van de GGD inspecties zijn inzichtelijk voor ouders en er wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten op de website van Small Society gepubliceerd worden.