Samenwerkingsverband ‘T Wold en Small Society

This post is also available in: English (Engels)

Basisscholen ‘T Wold, en kinderopvangorganisatie Small Society zijn in Zeewolde een samenwerkingsverband gestart waardoor een optimale afstemming tussen onderwijs en kinderopvang mogelijk wordt. De ontwikkeling past in de landelijke trend waarbij scholen en kinderopvangorganisaties steeds meer onderlinge samenwerking zoeken. Op 21 januari 2015 vond de officiële kick off plaats met taart op het kinderdagverblijf van Small Society.

Directeur Kees de Klerk van basisschool ‘T Wold: “Wij werken als school al sinds 2005 samen met Small Society. De buitenschoolse opvang van Small Society bevindt zich in onze school en er is natuurlijk regelmatig contact en overleg tussen medewerkers van de school en Small Society. De samenwerking is altijd goed geweest en de laatste periode is het idee ontstaan om onze samenwerking verder te intensiveren zodat voor kinderen en ouders een leer- en ontwikkelomgeving kan ontstaan waarbinnen de verschillende onderdelen van de school, de buitenschoolse opvang en de hele dagopvang nog beter op elkaar zijn afgestemd.”

Vanuit de samenwerking willen de school en kinderopvangorganisatie dan ook concrete afspraken maken over het realiseren van een zogenaamde doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. Werkwijzen, programma’s en ontwikkelingen kunnen op elkaar worden afgestemd zodat meer onderlinge samenhang ontstaat en de overgangsmomenten voor kinderen en ouders worden geoptimaliseerd. Hierdoor zal voor ouders en kinderen een duidelijk herkenbaar en samenhangend geheel ontstaan waarbinnen kennis en kunde, vraag en aanbod en leren en ontwikkelen op elkaar zijn afgestemd. Het kind staat daarbij altijd centraal. De samenwerking zal ook op praktisch vlak vele voordelen voor kinderen, ouders en medewerkers op kunnen leveren zoals het delen van kennis, het gebruik van ruimtes en middelen en gemeenschappelijke aanspreekpunten.

Ruby Hensen, (directeur Small Society Kinderdagverblijven):
“Door de samenwerking zal een kindgerichte omgeving ontstaan waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en onbezorgd kunnen leren en spelen. Wij zijn als kinderopvangorganisatie enthousiast over de vele mogelijkheden die deze samenwerking voor kinderen, ouders en medewerkers zal geven.”

De komende periode wordt meer bekend gemaakt over de wijze waarop de samenwerking concreet zal worden vormgegeven en welke initiatieven het komende jaar ondernomen zullen worden.

Foto Small Society Zeewolde buitenschoolse opvang

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *