Onze visie

This post is also available in: English (Engels)

Samen ontdekken wie 'jij' bent of zou kunnen zijn...

Elk kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden en elk kind ontwikkelt zich anders en in zijn eigen tempo. 

Elk kind is nieuwsgierig en onderzoekend en elk kind leert door het opdoen van ervaringen. 

Elke kind is uniek, dat weten wij bij Small Society.

Vanuit een veilige omgeving begeleiden we de kinderen om nieuwe dingen te ontdekken. Pedagogische medewerkers stimuleren deze ontwikkeling door kinderen aan te moedigen, te stimuleren en soms door kinderen te sturen. Het aanbod van spelmaterialen en activiteiten is erop gericht om deze ontwikkeling te stimuleren.

We bieden kinderen een opvoedingsklimaat waarin kinderen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen, zich normen en waarden eigen kunnen maken en zich veilig voelen.