Oudercommissie

Wat doen wij als oudercommissie?

Wij geven gevraagd of ongevraagd advies uit over voorgenomen besluiten van de organisatie.

De oudercommissie heeft onder andere advies recht over:

 • De openingstijden en de prijs van de opvang;
 • Voedingsaangelegenheden;
 • Het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • De kwaliteit van de opvang;
 • Veiligheid en gezondheid;
 • De inzet van beroepskrachten in opleiding;
 • Het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk;
 • De accommodatie, inrichting en buitenruimte

Als er veranderingen plaatsvinden op één van bovenstaande punten, moet Small Society eerst advies vragen aan de Oudercommissie, zodat in alle wijzigingen de belangen van de ouders en kinderen meegenomen worden.

Mocht u over een van bovenstaande onderwerpen vragen of suggesties hebben, dan vernemen wij dat graag van u. Zie de contactgegevens per locatie onderaan deze pagina.

Wat doet de oudercommissie nog meer?

 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
 • Heeft de bevoegdheid om de directie van Small Society drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
 • Voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met Small Society over het interne beleid van het kindercentrum binnen de randvoorwaarden van de kinderopvangorganisatie;
 • Organiseert één keer per jaar een jaarvergadering;
  ouders op de hoogte houden van de activiteiten van de oudercommissiee;

Wij communiceren via of doormiddel van:

 • Een leaflet voor nieuwe ouders;
 • De jaarvergadering;
 • Het verspreiden van notulen van de vergaderingen met Small Society

Vragen of deelnemen?

Heb je een vraag of belangstelling om plaats te nemen in de Oudercommissie, stuur dan een e-mail naar de commissie van jou locatie. Hiernaast vindt je de mailadressen.