Oudercommissie

Wat doen wij als oudercommissie?

Wij geven gevraagd of ongevraagd advies uit over voorgenomen besluiten van de organisatie.

De oudercommissie heeft onder andere advies recht over:

 • De openingstijden en de prijs van de opvang;
 • Voedingsaangelegenheden;
 • Het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • De kwaliteit van de opvang;
 • Veiligheid en gezondheid;
 • De inzet van beroepskrachten in opleiding;
 • Het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk;
 • De accommodatie, inrichting en buitenruimte

Als er veranderingen plaatsvinden op één van bovenstaande punten, moet Speel-Inn eerst advies vragen aan de Oudercommissie, zodat in alle wijzigingen de belangen van de ouders en kinderen meegenomen worden.

Mocht u over een van bovenstaande onderwerpen vragen of suggesties hebben, dan vernemen wij dat graag van u. Zie de contactgegevens per locatie onderaan deze pagina.

Wat doet de oudercommissie nog meer?

 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
 • Heeft de bevoegdheid om de directie van Speel-Inn drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
 • Voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met Speel-Inn over het interne beleid van het kindercentrum binnen de randvoorwaarden van de kinderopvangorganisatie;
 • Organiseert één keer per jaar een jaarvergadering;
  ouders op de hoogte houden van de activiteiten van de oudercommissiee;

Wij communiceren via of doormiddel van:

 • Een leaflet voor nieuwe ouders;
 • De jaarvergadering;
 • Het verspreiden van notulen van de vergaderingen met Speel-Inn

Vragen of deelnemen?

Heb je een vraag of belangstelling om plaats te nemen in de Oudercommissie, stuur dan een e-mail naar de commissie van jou locatie. Hiernaast vindt je de mailadressen.