Ontslagen? Wat nu.

Wist je dat?

…je bij ontslag niet recht hebt op maar 3 maanden doorbetaling, maar in de meeste gevallen zelfs misschien recht hebt op 5 maanden?

Hoe nu verder...

Bij ontslag ontvangt bijna iedereen kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. De meeste ouders weten dat na datum van ontslag er nog recht is op 3 maanden doorbetaling van de kinderopvangtoeslag. Stel een ouder raakt op 1-8-2020 zijn/haar baan kwijt, dan is er nog recht op doorbetaling kinderopvangtoeslag t/m 31-10-2020. Daarmee biedt de Belastingdienst de ouder nog de gelegenheid om binnen deze periode een nieuwe baan te vinden zonder meteen de plek op het kindercentrum te verliezen. Wat de meeste ouders echter niet weten is dat er na die 3 maanden eventueel nog langer recht is op doorbetaling.

Uitleg:

Een ouder heeft per maand recht op een X aantal opvanguren. Dit is 140% van zijn/haar arbeidscontract voor de dagopvang en peuteropvang en 70% voor de buitenschoolse opvang.

Stel een ouder werkt 24 uur per week, dan heeft zij/hij recht op 145.6 opvanguren per maand.

(24 uur per week x 13 weken per kwartaal / 3 maanden in een kwartaal x 1.4 (140%))

Het hetzelfde aantal arbeidsuren is dit voor de BSO 72.8 uur per maand. (24 uur per week x 13 weken per kwartaal / 3 maanden in een kwartaal x 0.7 (70%))

Indien ouders niet alle opvanguren die ze mogen afnemen volgens hun arbeidscontract ook echt daadwerkelijk benutten, sparen ze deze uren als het ware op. Deze uren kunnen ze na de periode van 3 maanden doorbetaling kinderopvangtoeslag na ontslag nog inzetten.

Voorbeeld: Een ouder werkt 24 uur per week, dan mag er 145.6 uur per maand aan kinderopvang worden afgenomen (dagopvang). Een kind komt echter 2 dagen per week naar de opvang. Dat is 95.3 uur per maand. Deze ouder heeft per maand 50.3 uur over.

Per 1 augustus verliest deze ouder helaas zijn/haar baan. Dan is er dus standaard nog recht op kinderopvangtoeslag t/m 31-10-2020 + alle opgespaarde uren t/m 31-10-2020. Dus ook over de periode na ontslag.

10 maanden x 50.3 uur opgespaarde uren = 503 uur die ze na 1 november nog mag in mogen zetten.

Dit is natuurlijk een hele leuke regel en fijn voor zowel de ouder als de kinderopvangorganisatie. Er is alleen 1 addertje onder het gras….. de uren vervallen per 31-12-2020

Ieder jaar op 1 januari start je met het sparen van de uren en deze vervallen dan per 31 december.

Fijne aan deze regel is, dat u als ouders 2 maanden langer de tijd hebben om een nieuwe baan te vinden. Als opvang hopen wij dit natuurlijk ook!