Indeling en Activiteiten

This post is also available in: English (Engels)

Indeling en Activiteiten

Op alle vestigingen wordt dagelijks een gevarieerd aanbod aan activiteiten aangeboden.

De activiteitenprogramma’s richten zich op de verschillende leeftijdscategorieën en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. Het aanbod aan activiteiten richt zich op een evenwichtige ontwikkeling van jonge kinderen en het bewust stimuleren van de ontwikkelingsgebieden.

Dagelijks worden eenvoudig en korte tot meer uitgebreide activiteiten aangeboden. Deze activiteiten worden door de pedagogisch medewerksters voorbereid en uitgevoerd. De locatiemanager ondersteunt de pedagogische medewerkers en zorgt voor een evenwichtig aanbod. Om tot een evenwichtig en ontwikkelingsgericht aanbod te komen wordt op de kinderdagverblijven gewerkt met een activiteitenmatrix (zie onderaan deze pagina).

Binnen het activiteitenprogramma van Small Society wordt regelmatig aandacht gegeven aan het werken langs thema-activiteiten. Thema’s kunnen worden vastgesteld voor een hele vestiging en gedurende een bepaalde periode.

Bij het aanbieden van activiteiten wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van vaste externe partners die  hierop gespecialiseerde zijn (b.v. muziek, sport, natuureducatie, dans of kunst).

Indien u meer informatie wenst over het activiteitenaanbod op de vestigingen van Small Society dan kunt u hierover contact opnemen met uw locatiemanager.

Groepsindeling

Op onze kinderdagverblijven wordt zowel met horizontale als verticale groepen gewerkt. Iedere groep heeft zijn eigen karakter. De overheid stelt ook eisen ten aanzien van het maximale aantal kinderen en leidsters per (soort) groep.

Horizontale groepen: babygroep (0 tot 2 jaar) en een peutergroep (2 tot 4 jaar).

Afhankelijk van de individuele ontwikkeling (doorgaans rond het tweede levensjaar) stromen kinderen van de babygroep door naar een nieuwe groep.

In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Deze samenstelling lijkt het meest op een groot gezin.

Op een babygroep mogen maximaal 8 kinderen geplaatst worden tussen 0 en 2 jaar, een peutergroep maximaal 16 en een verticale groep maximaal 12.

Indien er een babygroep van kinderen in de leeftijd van 0-1 op de vestiging is, bestaat deze uit maximaal 6 baby’s.

In alle gevallen dienen twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.

Indien pedagogische medewerkers alleen op een groep staan dan worden maximaal 3 baby’s jonger dan één jaar verzorgd, of 5 baby’s ouder dan één jaar, maximaal 6 kinderen ( afhankelijk van de leeftijd ) in een verticale groep en maximaal 8 peuters in een peutergroep.

Indien de bezetting en samenstelling van de groep dit toelaat dan kan (incidenteel) worden afgeweken van het aantal medewerkers of kunnen groepen worden samengevoegd. Dit gebeurt met name tijdens de breng- en haaltijden en in de vakantieperiode als de bezetting laag is.

Dagindeling

Dagritme en dagprogramma

Elke dag verloopt zoveel mogelijk volgens een vast patroon. Dat biedt kinderen houvast. Een dag op ons kinderdagverblijf ziet er voor de kinderen vanaf ca. 1 jaar globaal als volgt uit. De allerkleinsten hebben hun eigen slaap-, waak- en eetpatroon. Wij sluiten aan bij wat ze thuis gewend zijn.

07.30 – 09.30ouders brengen hun kinderen, voor ouders is er koffie of thee en tijd voor een praatje met de groepsleiding of met andere ouders
09.30 – 10.00samen aan tafel fruit eten en iets drinken
10.00 – 10.15verschonen en handen wassen
10.15 – 11.15vrij spelen of een activiteit
11.15 – 11.30opruimen en handen wassen
11.30 – 12.15samen aan tafel voor de broodmaaltijd
12.15 – 13.00verschonen, uitkleden
13.00 – 15.00slapen
15.00 – 15.15verschonen, aankleden
15.30 – 16.00samen aan tafel yoghurt eten en iets erbij (cracker, rijstwafel)
16.00 – 17.00vrij spelen of een activiteit
17.00 – 18.30vrij spelen, nog een keer luiers controleren, iets te eten en te drinken geven aan kinderen die lang blijven, ouders halen hun kinderen op en bespreken het verloop van de dag met de pedagogisch medewerker

Activiteiten

Activiteitenprogramma kinderdagverblijven

Hieronder vindt u onze activiteitenmatrix. Boven de matrix ziet u een voorbeeld van hoe een activiteit is opgebouwd:

Bewegingen imiteren

Aantal kinderen: Minimaal 1

Benodigdheden: Geen

Locatie: Binnen en buiten uit te voeren

Ontwikkelingsgebieden: Sociaal en motorische competenties

Activiteit
Kinderen nemen met een pedagogische medewerker in een kring plaats (zittende of staand) aan de hand van een thema worden er bewegingen gemaakt denk hierbij aan thema lijf of natuur. De kinderen imiteren de beweging. Om zelfvertrouwen bij kinderen te kweken verhaal je bewegingen enkele keren.

1,5 t/m 3 jaar

Pedagogische medewerker maakt beweging en kinderen kopiëren de beweging

3 t/m 4 jaar
Kinderen maken zelf 1 voor 1 een beweging die in het thema passen die de groep mag kopiëren. Met bewegingen bouwen naar een verhaal.

 baby 0-9 maandenbaby 9-18 maandendreumes 18-30 maandenpeuter 30-48 maanden
emotionele competenties
vertrouwen in PMA3, K1A3, K1A3, K1A3, K1
bewustwording van zichzelfK6, K12, K13K6, K12, K13D23, D24, H4 H5, H14D23, D24, H4 H5, H14
vertrouwen op eigen kracht en vermogen A6A6, A8, G4A6, A8, G4
bewustwording van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerkenK14SG14, H1, K14A7, D15, G6, G14, H1, H6, I33A7, D15, G6, G14, H1, H6, I33
positieve levenshouding    
 
 baby 0-9 maandenbaby 9-18 maandendreumes 18-30 maandenpeuter 30-48 maanden
sociale competenties
hulp vragen en ontvangen    
gevoel van erbij horen en verbondenheidK14A6, K14A6, G4, I31 
andere aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens A3, B3, G13, G26A3, B3, G13, G26A3, B3, G13, G26
ImiterenK12A2, H7, H10, H11, H13, K12, K13A2, C12, F4, H7, H8, H9, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, I21, I33A2, C12, F4, H7, H8, H9, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, I21, I33
samen spelenK7A7, A8, K7A7, A8, C9, D3A7, A8, C9, D3
initiatief nemen en volgen, leiding geven en accepterenK6K6  
bijdrage aan het geheel en helpen    
zorg voor de natuur B1, B2, B13, B18, B19, B22, B23B1, B2, B13, B18, B19, B22, B23B1, B2, B13, B18, B19, B22, B23
spirituele en godsdienstige gevoelens    
 
 baby 0-9 maandenbaby 9-18 maandendreumes 18-30 maandenpeuter 30-48 maanden
motorische en zintuigelijke competenties
grof motorische vaardighedenK2, K4, K5, K8, K9, K10A2, A5, A6, A8, B27, C5, C11, H4, H16, K8, K9KA2, A5, A6, A8, B27, C5, C11, H4, H16A2, A5, A6, A8, B27, C5, C11, H4, H16
evenwicht bewaren C3, C4, C17C3, C4, C17, F8C3, C4, C17, F8
fijn motorische vaardigheden B4, B26, B28,D2, D4, D6, D19, D20, D21, H10, I11, I32B4, B26, B28, C12, D2, D4, D6, D10, D14, D15, D17, D19, D20, D21, E2, E3, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, H10, I11, I32B4, B26, B28, C12, D2, D4, D6, D10, D14, D15, D17, D19, D20, D21, E2, E3, E7, E8, E9, E10, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, H10, I11, I32
bewegen op muziek A4, C13, F8, G18, I3, I12A4, C13, F5, F6, F8, G4, G5, G18, I3, I12A4, C13, F5, F6, F8, G4, G5, G18, I3, I12
plezier in bewegenG16, K11, K3C8, C9, C10, C16, G7, G9, G10, G11, G15, G16, G17, G19, I26C8, C9, C10, C16, G1, G4, G7, G8, G9, G10, G11, G13, G15, G16, G17, G19, G20, G22, G23, G24, I26C8, C9, C10, C16, G1, G4, G7, G8, G9, G10, G11, G13, G15, G16, G17, G19, G20, G22, G23, G24, I26
plezier in zintuigelijke ervaringen C1, C2, G21, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J15, J16, J17, J18, J19, J20C1, C2, C6, G21, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J15, J16, J17, J18, J19, J20C1, C2, C6, G21, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J15, J16, J17, J18, J19, J20
bouwen en uitvinden C7C7C7
 
 baby 0-9 maandenbaby 9-18 maandendreumes 18-30 maandenpeuter 30-48 maanden
cognitieve competenties
begrijpen en benoemen van emoties en bedoelingen B12, B13, C11, G24, G26, H5, I19B12, B13, C11, G24, G26, H5, I19B12, B13, C11, G24, G26, H5, I19
gebruiken van alle zintuigen B7, B9, B10, B11, B25, C1, C6, D3, D7, D8, D24, I8, I13, I25, I26B7, B9, B10, b11, B25, C1, C6, D3, D6, D7, D8, D24, I8, I13, I25, I26B7, B9, B10, b11, B25, C1, C6, D3, D6, D7, D8, D24, I8, I13, I25, I26
kennen van woorden voor vertrouwde dingenK7 Pm verteld handelingenB1, B2, B3, B4, B6, B8, B19, B23, D12, D13, E5, E6, G12, G14, H2, I1 I23, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J11, J12, J13, J14, J20B1, B2, B3, B4, B6, B8, B19, B23, D12, D13, E5, E6, G12, G14, H2, I1, I17, I23, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J11, J12, J13, J14, J20B1, B2, B3, B4, B6, B8, B19, B23, D12, D13, E5, E6, G12, G14, H2, I1, I17, I23, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J11, J12, J13, J14, J20
zoeken naar verbanden (oorzaak-gevolg) B15, B21, B22, D9, D16, D18, F7, G1, I4, I6, I7, I12B15, B21, B22, D5, D9, D16, D18, F7, G1, G8, G19, I4, I6, I7, I12, I14, I15, I27, I28B15, B21, B22, D5, D9, D16, D18, F7, G1, G8, G19, I4, I6, I7, I12, I14, I15, I27, I28
ordenen, meten, tellen, verzamelen B14, B20, B24, H3, I24B14, B20, B24, G20, H3, I16, I24B14, B20, B24, G20, H3, I16, I24
gecontreerd (alleen) spelen, doorzettingsvermogen I11G2, I11G2, I11
 
 baby 0-9 maandenbaby 9-18 maandendreumes 18-30 maandenpeuter 30-48 maanden
taal en communicatieve competenties
praten met woordenK7A4, F8, F12, I10, I18A4, F8, F12, I10, I18A4, F8, F12, I10, I18
non verbale communicatieK12, K13B17, H13B17, H13B17, H13
beurt nemen en geven  I2I2
andere begrijpen zelf begrijpelijk zijn B18, F2, F3, H18B18, F2, F3, H18, I5B18, F2, F3, H18, I5
luisteren naar een verhaalK14F11, H11F11, H11, I29F11, H11, I29
vertellen wat je voelt, wil of hebt meegemaakt  I9, I20, J10I9, I20, J10
kijken en begrijpen van plaatjes/ foto’s B16B16B16
begrijpen van geschreven taal  D21, I1D21, I1
 
 baby 0-9 maandenbaby 9-18 maandendreumes 18-30 maandenpeuter 30-48 maanden
morele competenties
emoties op een acceptabele manier uiten  C16C16
beseffen dat eigen handelen iets te weeg kan brengen  A3A3
verantwoordelijkheid en schuldbesef tonen    
gehoorzamen en goede manieren laten zien    
voor zichzelf op komen  A5A5
morele gevoelens uiten    
respect voor diversiteit    
 
 baby 0-9 maandenbaby 9-18 maandendreumes 18-30 maandenpeuter 30-48 maanden
expressieve en beeldende competenties
dans en beweging B27, C2, C6B27, C2, C6, G5, G9, G23, G25, I21, I23, I32B27, C2, C6, G5, G9, G23, G25, I21, I23, I32
zingen en muziek maken B17, D11, F1, F2, F9, F10B17, D11, F1, F2, F9, F10, I2, I3, I18B17, D11, F1, F2, F9, F10, I2, I3, I18
tekenen, verven en beeldende uitingen B5, B15, B16, B28, D1, D4, D20B5, B15, B16, B28, D1, D4, D20, D22, E11, E12, E13, E20, E21B5, B15, B16, B28, D1, D4, D20, D22, E11, E12, E13, E20, E21
bouwen en construeren A1, B8, D18A1, B8, D18, E1, E3, E4, E5, E8, E9,E10, E16, E17, E19, J1, J2, J3A1, B8, D18, E1, E3, E4, E5, E8, E9,E10, E16, E17, E19, J1, J2, J3
gevoel voor schoonheid  E6, E15, E18, H8, H18, I20, I30E6, E15, E18, H8, H18, I20, I30