Flexibele dienstverlening

This post is also available in: English (Engels)

Flexibele dienstverlening

Small Society komt tegemoet aan de wensen van ouders waar het gaat om specifieke behoeftes en flexibele afnamemogelijkheden. Daarbij houd Small Society oog voor de kwaliteit van de geleverde dienstverlening en het belang van het individuele kind. Flexibiliteit wordt daarom aangeboden rekening houdend met de wensen van ouders en binnen de grenzen van dat waar Small Society voor wil staan.

Flexibiliteit in de afname van kinderopvang en buitenschoolse opvang

 

 

Wellicht dat u een speciale wens heeft ten aanzien van de kinderopvang die u bij ons wenst af te nemen.  In dat geval overleggen wij graag met u wat de actuele mogelijkheden zijn. Small Society biedt flexibiliteit in de afname van dagen en tijden voor zover dat mogelijk is. Uitgangspunt is daarbij dat u een vaste afnamehoeveelheid heeft (een aantal dagen) die u wenst aan kunt vullen met een flexibele afname.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de wijze waarop u van onze flexibele afname kinderopvang gebruik kunt maken.

1. Flexibele afnamemogelijkheden in het aantal af te nemen dagen

  • u neemt structureel een minimaal aantal dagen af (voor de bso 1 middag, voor de hele dagopvang 1 dag)
  • u wilt deze opvang flexibel uitbreiden met een of meerdere dagen

Bijvoorbeeld: u wenst structureel 2 dagen kinderopvang af te nemen en wenst daarnaast iedere twee weken een 3de dag af te nemen. In dat geval kunt dit met ons overeenkomen. U neemt in dat geval per maand gemiddeld 2,5 dag kinderopvang af.

2. Flexibele afnamemogelijkheid in openingstijden of sluitingstijden

  • u wilt uw kind later halen of eerder brengen
  • in dat geval kunt u gebruik maken van onze flexibele openingstijden
  • voor de hele dagopvang: van 7.00 –7.30, van 6.30 – 7.30 en van 18.30 – 19.00 uur
  • voor de buitenschoolse opvang: van  18.30 – 19.00

3. Incidentele extra dagopvang of buitenschoolse opvang

De afname van een extra dag of middag kunt u aanvragen op de vestiging. Zij beoordelen de mogelijkheden en reserveren uw gewenste dag. Hiervoor gelden de volgende mogelijkheden:

Voor de hele dagopvang (0-4 jaar)

  • afname van een extra hele of extra halve dag

Voor de buitenschoolse opvang

  • afname van een extra lange of korte middag (na schooltijden)
  • afname van een extra dag gedurende de schoolvakanties (8.30 –18.45)
  • afname van een extra  dag tijdens de studiedag van de school (van 8.30 tot einde schooltijd)

Houdt u bij bovenstaande voorbeelden rekening met het feit dat onze flexibele mogelijkheden beperkter worden naarmate de bezetting van de groepen toeneemt! Wij kunnen helaas geen plaatsen reserveren of vrij houden indien hier structureel vraag naar is.