Extra service

Ruildagen

Indien je een dag wilt ruilen dan kun je dit aanvragen in de ouderapp Konnect. 

Ruilen is op basis van beschikbaarheid, het is en blijft namelijk een extra service die we bieden. Als de aangevraagde ruildag mogelijk is zal de locatiemanager de aanvraag goedkeuren en krijg je hiervan een melding in de ouderapp.

Ziekte en vakantiedagen mogen binnen 30 dagen worden geruild. Van de vakantiedagen mag maximaal een week geruild worden. 

Feest- en studiedagen kunnen niet geruild worden.

Extra dag

Ook een extra dag kun je aanvragen in de ouderapp Konnect. De locatiemanager zal deze indien beschikbaar goedkeuren.

Sluitingsdagen​ 2022

  • Tweede Paasdag (maandag 18 april)
  • Koningsdag (woensdag 27 april)
  • Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
  • Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni)
  • Tweede Kerstdag (maandag 26 december)
  • Studiedag (nog niet bekend)